Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
- k účasti na zotavovací akci (tábory, školy v přírodě) 
- k TV a sportu (sportovní akce, sportovní kurzy) 
- k svářečskému kurzu 
- ke vzdělávání (střední a vysoké školy)
200Kč
Vystavení zdravotního nebo potravinářského průkazu300Kč
Pojistky, oznámení o úrazu, potvrzení o bolestném200Kč
Očkování na žádost pacienta mimo očkovací kalendář, které nehradí zdravotní pojišťovny
- ke vzdělávání (střední a vysoké školy)
200Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace200Kč
Lékařský posudek o způsobilosti k řízení motorového vozidla400Kč